top of page

Hemodiyaliz için Damaryolu

Hemodiyaliz ve Damaryolu Nedir ?

Kronik böbrek yetersizliği hastalığında uygulanan hemodiyaliz tedavisi
Hemodiyaliz tedavisi için damaryolu : arteriovenöz fistül veya şant

Hemodiyaliz için Damaryolu:

Arteriovenöz Şant

Hemodiyaliz tedavisi için damaryolu : Kalıcı hemodiyaliz kateteri

Hemodiyaliz için Damaryolu:

Kalıcı Kateter

Hemodiyaliz, kronik böbrek yetersizliğinde kanda biriken zehirli maddelerin süzülerek kanın temizlenmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Kan vücuttan dışarı alınır, yarı geçirgen zar (membran) aracılığıyla temizlenir ve tekrar vücuda geri verilir. Günümüzde kronik böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan en yaygın tedavi şekli hemodiyalizdir. 

Kanın vücuddan alınıp tekrar vücuda geri verilmesi için damara erişim yolları oluşturulur. Günümüzde en çok tercih edilen damar erişim yolu, atardamar ve toplardamar arasında oluşturulan fistül veya şant'tır. Hastalara belli sayıda damaryolu oluşturulabilir ve her bir damaryolunun kullanım ömrü vardır. 

Hemodiyaliz tedavi yöntemleri ve kullanılan ilaçların gelişmesi ile kronik böbrek hastaları normal sağlıklı insanlar gibi uzun yaşayabilmektedirler. Ancak damaryoulunun ömrünün kısıtlı olması ve ancak belli sayıda oluşturulabilmesi nedeniyle, bazı hastalar damaryolu oluşturulamadığı için hemodiyaliz tedavisi görememekte ve hayatlarını kaybetmektedirler. Bu durum, damaryolu oluşturulmasının ve doğru kullanımının hastanın hayatı için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Başlıca 3 tip damaryolu vardır;

1. Primer arteriovenöz şant

2. Yapay damar kullanılarak oluşturulan şant

3. Kalıcı veya geçici kateterler

Hangi hasta için hangi damaryolunun daha kullanışlı olduğuna karar verirken, Doppler Ultrasound, Bilgisayarlı Tomografik Anjiografi veya klasik anjiografi yöntemleri ile görüntülenen hastanın damar yapısı ve hastanın yaşı gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Damaryolunun ömrünün uzun olması için damaryolunu kullanan sağlık personelinin deneyimli, hastanın bilinçli olması gerekmektedir.

Hemodiyaliz

bottom of page