top of page
Koroner bypass ameliyatı sırasında damarın dikilmesi işlemi

Koroner By-pass

Hemodiyaliz tedavisi için damaryolu : Arteriovenöz fistül veya şant

AV Fistül

Kalp kapaklarından biri olan mitral kapağın görüntüsü

Koroner By-pass Cerrahisi;

Duran ve çalışan kalpte by-pass ameliyatları,

Periferik damar hastalarında by-pass ameliyatı,

Diyaliz hastalarında by-pass ameliyatı

Kapak Ameliyatları; 

Mitral ve aort kapak ameliyatları,

Koroner by-pass ile beraber kapak ameliyatı

Aort Anevrizması ve Diseksiyonu

Damar Ameliyatları;

Aorto-bifemoral, femoropopliteal by-pass,

Carotis endarterektomi (Şahdamarı),

Minimal İnvaziv by-pass ameliyatı

Kapalı ve Minimal İnvaziv Ameliyatlar;

 

EVAR, TEVAR,

Kateter ile damar tıkanıklığı tedavisi

Varis Tedavisi ve Estetik Kılcaldamar Tedavisi;

Kapalı varis tedavisi,

İğne ile skleroterapi ve köpük tedavisi

Hemodiyaliz Hastalarında Damaryolu Oluşturma;

 

AV Fistül ve Kateterler

 Varisin skleroterapi ile estetik tedavisi
Bacak atardamarı tıkanıklığı hastalığının bypass ameliyatı ile tedavisi

Mitral Kapak Ameliyatı

Femoropopliteal By-pass

Estetik Varis Tedavisi

Mesleki İlgi Alanlarım

bottom of page